Profil King

Profil King
Oryginalny profil przeznaczony do montażu w poziomie, tworzący efekt przylegania desek jedna do drugiej. Niewidoczne łączenie na pióro/wpust powoduje łagodne przejścia z deski na deskę.

Profil ten jest wykonany z modrzewia syberyjskiego.

 

Wilgotność: 17%+/-2%.