Profil Rhombo Fix

Profil Rhombo Fix
Profil Rhombo Fix to ekskluzywny profil elewacyjny wykonany z modrzewia syberyjskiego o wyglądzie finalnym zbliżonym do profilu Rhombus. W przeciwieństwie do profilu Rhombus jest on montowany na pióro/wpust co zwiększa jego właściwości izolacyjne. Dzięki pomalowanym piórom na kolor czarny wygląda jak profil Rhombus.

Profil suszony do 16% +-3%