Ekspertyza wylewki

Prawidłowy montaż podłogi drewnianej wymaga uprzedniego przygotowania podłoża. Nasz technik podczas bezpłatnych pomiarów sprawdzi między innymi wilgotność posadzki, oceni jej wytrzymałość oraz równość, a także wykorzystując nowoczesne mierniki zmierzy warunki panujące w pomieszczeniu (w tym między innymi temperaturę i wilgotność powietrza). Jedną z istotniejszych kwestii podczas ekspertyzy wylewki jest dokładne sprawdzenie twardości i spoistości jastrychu, ponieważ niedostatecznie zwarte, czy też nadmiernie zapylone podłoże może być jedną z przyczyn późniejszego odchodzenia parkietu od wylewki.

Aby rozpocząć montaż podłóg drewnianych należy zadbać, by wylewka była:

  • odpowiednio wilgotna – maksymalna wilgotność w przypadku jastrychów cementowych bez ogrzewania podłogowego to 2% w skali CM, a jastrychów anhydrytowych bez ogrzewania podłogowego to 0,5%. Maksymalny poziom wilgotności jastrychów cementowych z systemem ogrzewania podłogowego to 1,8% w skali CM i 0,3% dla jastrychów anhydrytowych z systemem ogrzewania podłogowego,
  • jednorodna – bez spękań i znacznych uskoków,
  • zwarta – wylewkę powinna charakteryzować maksymalna spójność, bez tendencji do rozwarstwiania się,
  • twarda – twardość wylewki należy dostosować do rodzaju planowanej posadzki,
  • równa – maksymalna tolerancja dla nierówności wynosi 2mm na każdy 1m lub 3mm na każde 2m, jednak jednocześnie nie może być to więcej niż 5mm w przypadku całej długości/szerokości pomieszczenia. Jeśli zaobserwuje się większe nierówności, należy je sfrezować przed położeniem podłogi.

Właściwe parametry jastrychu mają ogromne znaczenie dla komfortu korzystania z podłogi drewnianej oraz jej późniejszej wytrzymałości. Jako doświadczony wykonawca działamy na kilku systemach montażowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom rozwiązania szyte na miarę ich potrzeb. Zależy nam na najwyższej trwałości zamontowanych podłóg drewnianych, dlatego proponujemy Klientom zawsze system montażowy najbardziej optymalny dla stanu jego wylewki.

Pomiar wilgotności wylewki

Dokładny pomiar wilgotności wylewki jest bardzo ważny, dlatego szczególnie zwracamy na niego uwagę przed montażem podłóg. Na podstawie wyniku pomiaru określamy, czy można przystąpić do dalszych prac, czy też konieczne będzie np. wcześniejsze osuszenie wylewki.

Przed rozpoczęciem prac montażowych nasz technik oceni wilgotność wylewki przy wykorzystaniu metody CM (metoda karbidowa), która należy do najpopularniejszych metod oceny wilgotności podkładu. Pomiarów CM dokonuje się przy wykorzystaniu higrometru CM, którego zasada działania opiera się na procesie chemicznym, w wyniku którego karbid (węglik wapnia) rozkładany jest przez wodę, która znajduje się w jastrychu. W wyniku tej reakcji chemicznej powstaje gaz (acetylen), który powoduje wzrost ciśnienia w butli stalowej. Stopień wilgotności jastrychu określa się na podstawie odczytu z manometru, który przytwierdzony jest do pokrywy tejże butli.

Pomiar wilgotności rozpoczyna się od wykucia młotkiem lub przecinakiem niewielkiego otworu w jastrychu. Nie można wykonać tej czynności wiertarką i innym urządzeniem, ponieważ wynik takiego pomiaru może być wówczas zafałszowany. Najczęściej otwór ma głębokość około 2,5-3 cm, podczas gdy całkowita grubość jastrychu zwykle wynosi 5 cm. Otwór jest potrzebny, ponieważ zależy nam na tym, by pobrać materiał do badań z dolnej części jastrychu. Próbkę do badań pobiera się z wnętrza otworu za pomocą metalowej łyżeczki, a następnie umieszcza się ją na tacce, gdzie należy dokładnie ją rozdrobnić. Wszystkie prace wykonywane powinny być w gumowych rękawiczkach, by nie zanieczyścić próbki i nie zaburzyć wyników badania.

Po dokładnym rozdrobnieniu próbki należy odmierzyć 20 g pyłu, który umieszcza się w specjalnej stalowej butli, wraz z próbką karbidu w szklanej ampułce oraz z metalowymi kulkami. Butlę należy potem szczelnie zamknąć i energicznie wstrząsać nią przez około 2-3 minuty. Na skutek wstrząsania metalowe kulki stłuką ampułkę z karbidem, dzięki czemu reakcja chemiczna będzie mogła się rozpocząć. Po około 2 minutach można ponownie potrząsnąć pojemnikiem, a następnie należy odczekać około 20 minut, by reakcja chemiczna się zakończyła. Po tym czasie odczytuje się wskaźnik manometru. Im większa była wilgotność jastrychu, tym więcej gazu powstanie na skutek reakcji chemicznej, a więc tym wyższe ciśnienie odczytamy.

Oprócz metody CM do pomiaru wilgotności posadzki wykorzystuje się również wagosuszarki. Jest to metoda znacznie dokładniejsza, jednak wymaga specjalistycznego sprzętu i odpowiednich umiejętności. Parkiet Studio, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży i odpowiedniemu przygotowaniu sprzętowemu, wykonuje ekspertyzę wylewki, zależnie od potrzeb, zarówno przy wykorzystaniu metody CM, jak i przy wykorzystaniu wagosuszarki i miernika elektronicznego GANN.

Jeśli wynik pomiaru wilgotności wylewki okaże się zbyt wysoki, w stosunku do przyjętych norm, konieczne będzie doprowadzenie podkładu do pożądanego stanu przed przystąpieniem do dalszych prac. W tym celu można wykorzystać skuteczną metodę chemicznego odcinania wilgoci lub rozstawić w pomieszczeniu osuszacze, dzięki którym podkład szybciej osiągnie odpowiedni poziom wilgotności.

Sprawdzenie odporności na ścinanie

Podczas ekspertyzy należy również dokładnie sprawdzić odporność na ścinanie. Zakłada się, że nie powinna być ona mniejsza niż 2N/mm2. Odporność na ścinanie można sprawdzić wykorzystując miernik PressoMess. Jest to urządzenie pozwalające określić powierzchniową twardość podkładu. Przyrząd umieszcza się między dwoma klockami drewnianymi, które przyklejone są klejem cyjanoakrylowym do podłoża. W kolejnym kroku wykorzystuje się pokrętło, którego poruszanie zwiększa siłę rozporową działającą na klocki. Pomiar odporności na ścinanie kończy się w momencie, kiedy jeden z klocków zostanie ścięty. Wówczas na zegarze analogowym można odczytać końcowy wynik pomiaru, czyli siłę, która wywierana jest w momencie ścinania.

W pomiarach wykorzystuje się dwa typu klocków – długi i krótki. Rozmiary klocków do tego typu pomiaru oraz ich rozstaw są precyzyjnie określane przez producenta, więc każda taka ekspertyza daje miarodajny wynik i choć istniejące aktualnie przepisy nie określają jednoznacznych parametrów, co do pożądanej wytrzymałości na ścinanie, wyniki pomiaru pozwalają naszym technikom dobrać odpowiedni rodzaj gruntu oraz kleju do montażu podłóg drewnianych.

jeden krok do
pięknej podłogi Co wybierasz?
Zamawiam bezpłatny
pomiar
Zamów
Zamawiam bezpłatną
wycenę
Zamów
Facebook